Vad är “ROS för motivation”?

Relationship – Att chef och medarbetare visar empati, är stödjande, hjälpande och har ett prestigelöst förhållningssätt skapar goda normer och sociala strukturer på arbetsplatsen, vilket främjar god trivsel.

Obligation – Känslan av att vara ansvarig för något och kunna påverka hur du utför dina arbetsuppgifter är en nyckel för att låsa upp motivation och engagemang.

Skills – Vi behöver känna oss kompetenta i det vi gör. Den känslan kommer ofta från att chef eller medarbetare uppmärksammar det du gör bra.

Konceptet bygger på att vi börjar från grunden och arbetar oss fram över tid för att skapa förståelse för vad begreppen relation, ansvar och skicklighet betyder för individen/gruppen på arbetsplatsen.

Programmet pågår i 6 månader, är uppdelat i 8 steg med 7 fysiska träffar. Dessa träffar fokuserar på reflektion, diskussion och utvärdering.

Arbetslaget får en plansch på vår sista träff som bevis på genomförandet av programmet. Samtliga deltagare har då fått vara med och fylla i rosens blad med ord och fraser som ska genomsyra organisationen för att bibehålla och stärka känslan av motivation på arbetsplatsen.

Arbetet med ROS:en syftar till att varje individ ökar förståelsen för hur individen kan äga sitt egna motivationsskapande samt hur vi kan göra varandra bättre och mer motiverade på arbetsplatsen.

“Vi vill inte spela en roll, vi vill spela roll” – Tommy Lundberg, 2019.

Detta citat kommer från boken Motivationskoden av Tommy Lundberg. Jag har tagit mycket inspiration från Lundberg och sättet han lyckas beskriva hur otroligt stark känslan av motivation är och hur ett företag som kontinuerligt arbetar för ökad motivation hos medarbetarna i större grad lyckas med sin affärsidé än företag som inte gör det.

”Think like a scientist” – Adam Grant, 2021

Det här citatet från Adam Grant kommer från hans bok Think again. Grant beskriver vikten av att kunna ändra på sin åsikt. Han beskriver att alldeles för många entreprenörer fastnar i sin grundidé, det som fick dem att starta företaget och fick det att lyckas. Men tiden förändras och för att ett företag ska fortsätta lyckas måste företaget också förändras. Jag drar nytta av Grants sätt att beskriva detta på genom att poängtera vikten av att alla åsikter och tankar är lika mycket värda i ett arbetslag när vi arbetar med “ROS:en”. Det finns inget rätt och fel, däremot finns det alla möjligheter i världen att lyssna in och ge sig själv möjligheten att tänka om och uppdatera sina åsikter och värderingar.

 

Varför borde ditt företag arbeta med ROS:en?

Jag hade för en tid sedan en gymnasieelev i idrott och hälsa som lärde mig något väldigt viktigt. Klassen skulle ha en period med egenträning under lektionerna, de fick välja träningsform själva och de skulle utforma ett för- och eftertest för att se om det hade givit några resultat.

Den här eleven valde badminton för hon tänkte att det skulle vara en roligare träningsform än att exempelvis gå ut och springa. Hon valde att göra ett konditionstest på cykel som för- och eftertest. I sin utvärdering skrev hon så här: “Jag fick bättre resultat på eftertestet, vilket innebär att jag lyckats utveckla min kondition. Men det var nog inte badmintonen som gjorde att jag fick bättre kondition, för jag rörde mig inte speciellt mycket när vi spelade. Däremot fick jag motivation för att gå ut och springa på min fritid efter att jag hade gjort det där konditionstestet på träningscykeln. Jag ville få bättre resultat nästa gång. Nu när jag gjort testet och fick bättre resultat så försvann dock motivationen till att gå ut och springa. Så det jag lärt mig mest av är att jag behöver sätta upp mål och delmål på vägen för att lyckas hålla i motivationen till att träna.”

Detta gjorde det väldigt tydligt för mig att motivation är just en känsla, som kommer och går. Känslan kommer att försvinna när vi uppnått målet. Vilket innebär att det inte är själva målet i sig som vi är motiverade för, utan sättet vi tar oss dit på. Eleven var motiverad för att gå ut och springa. Hon hade kunnat nå målet genom att cykla, simma, gå på friskis och svettis pass m.m. Men hon fick motivation för att gå ut och springa. Men framförallt, hon kom fram till det själv.

Arbetsrelaterat exempel

En medarbetare på ett företag får ansvarsområdet att organisera ett förrådsutrymme. Får exakt hur det ska se ut och hur det ska göras av sin chef. Medarbetaren utför arbetsuppgiften, det blir helt okej men tog ganska mycket längre tid än vad chefen hade tänkt. Medarbetaren fick inget beröm för det från varken chef eller kollegor och har utvecklat en ganska negativ inställning till sitt arbete. Ingen tar hand om förrådsutrymmet efteråt och det tar inte lång tid innan det ser ut som ett bombnedslag igen.

Om chefen istället lyssnat till sina medarbetare så skulle det säkert varit någon som haft en idé om hur man skulle kunna organisera om förrådsutrymmet så att det blev lättare att hitta och ställa dit nya saker. Den medarbetaren skulle utföra arbetet med god motivation, det skulle bli bra och medarbetaren hade förhoppningsvis fått beröm från både sin chef och andra kollegor. Medarbetaren fortsätter att få ha förrådsutrymmet som ett ansvarsområde och ser till att det förblir väl organiserat.

Arbetet med ROS:en syftar till att medarbetare och chef ska få möjligheten att reflektera över sin roll på arbetsplatsen, vad som får dem att finna glädje och motivation. Få prova på samt delge till sina medarbetare och chef. Chefen får möjligheten att lyssna på sina medarbetares reflektioner kring deras egna motivationsskapande, lära känna och förstå medarbetarna och samtidigt hitta sina egna motivationsfaktorer i sitt uppdrag.